Vad händer när någon går bort?

Vid ett dödsfall image

När du anlitar en begravningsbyrå är det viktigt att du känner dig trygg med vetskapen om att byrån har den kunskap och erfarenhet som krävs för det uppdrag du lämnar över.
Det handlar om mycket känslor och personlig insyn i både familj och ekonomi, det är av stor vikt att du fattar förtroende för vald byrå.

Att hålla begravningsuppdraget inom byrån anser vi vara viktigt, dvs. att byrån utöver kistläggning och transporter även finns på plats som representanter i kapell/kyrka.
Att vi följer hela uppdraget från första kontakten till gravsättningen.

I Sverige måste en avliden gravsättas eller kremeras inom 30 dagar från dagen då de avled, vi rekommenderar att man som ansvarig beställare snarast tar kontakt med
en begravningsbyrå - ett tips är att att titta på nätet för att blida sig en uppfattning om priser och tjänster som erbjuds innan kontakt tas.
Avlider någon på ett sjukhem/hospice/äldreboende är det du som bestämmer vilken begravningsbyrå som skall hämta den avlidne. Om du inte känner till någon byrå vid tillfället,
ringer personalen och beställer transport av den av kommunen utsedda transportbyrån och förs till bårhuset.
Detta gäller även för de som avlider i hemmet, efter att ansvarig läkare konstaterat dödsfallet. Om dödsorsaken inte kan fastslås kommer den avlidne att transporteras till Rättsmedicin för obduktion.

En begravningsakt sker oftast 2-3 veckor efter kontakt med begravningsbyrån, lite beroende på beställares önskemål. En begravningsakt kan sedan ske i kyrka,
begravningskapell, föreningslokal eller liknande. Den kan vara borgerlig eller religiös och den kan ske med kista, urna eller utan någotdera.
Efter en begravningsakt följer gravsättning av stoftet. Det kan vara en jordbegravning med sänkning av kista, det kan vara urngravsättning med urna, minneslund eller askgravlund eller spridas till havs.

Bouppteckningen eller en dödsboanmälan måste upprättas inom 4 månader från dödsfallet.
Detta löper parallellt med begravningen och oftast med hjälp av en jurist, tillhandahållen av oss eller om ni själva har kontakt med någon.
Är det en enklare kan ni ofta själva göra det, allt beroende på er tid och situation.

Under första kontakten bestäms i regel det mesta,
kista, blommor, tryckta kort, musik, personal, samling efter med mat och dryck, och det primära - plats, dag och tid.

Lander Begravningsbyrå har utformat 4 typer av kompletta begravningsakter.

Det är många beslut som ska tas - sorg och känslor kan ofta sätta stopp för orken att gå igenom alla de förslag som presenteras vid ett besök.
Det finns givetvis utrymme för att ändra i dessa om så önskas, vi har arrangerat dessa utifrån bred kunskap och lång erfarenhet.

Vi finns till hands för rådgivning och stöd via chat och telefon alla dagar 08.00 - 20.00, mail besvaras dygnet runt alla dagar.

Önskar ni boka ett personligt besök, vänligen kontakta oss på tel. 031-12 25 15 eller maila oss på info@landerbegravning.se