Vem betalar begravningen?

Beställare av begravning är även betalningsansvarig, först och främst med medel från dödsboet. Finns det inga tillgångar efter den döde är man berättigad att söka och erhålla ersättning upp till ca 23000 kr av Göteborgs kommun. Detta belopp justeras nedåt om det finns ev tillgångar i dödsboet och som inte når upp till detta belopp. Man ärver inga skulder från en avliden, dessa skrivs av när dödsboet saknar kapital. Begravningen betalas alltid först med den avlidnes tillgångar, viktigt när det handlar om ett brist-bo.