Vad menas med Minneslund? Askgravlund?

Väljer du att gravsätta i minneslund, är detta något som sköts av kyrkogårdspersonalen och då utan närvaro av anhöriga. Väljer du askgravlund är det en anonym gravsättning på anvisad del på kyrkogården, utan minnessten. Gravsättning sker med
kostnadsfri pappurna och anhöriga får
närvara om så önskas.
Namnplakett kan monteras på en anvisad plats utav kyrkogårdsförvaltningen till en kostnad om 3000 kr och sitter uppe i 25 år.