Bouppteckning - måste man?

Bouppteckning måste göras då medel återstår efter att begravningskostnaderna täckts. Detta ska ske inom 4 månader från dödsfallet, finns möjlighet att ansöka om ytterligare tid. Finns kunskap kan anhöriga, eller vän göra den. Om det rör sig om en mer komplicerad bouppteckning med t ex särkullebarn, fastigheter, bolag eller annat - då rekommenderar vi att vår jurist hjälper er upprätta en bouppteckning.
Är det ett brist-bo, dvs. tillgångar täcker inte begravningskostnader gör beställare en dödsboanmälan, även detta inom 4månader från dödsfallet.


Vi samarbetar med Famijens Jurist och rekommenderar deras nya tjänst, http://