Vem betalar begravningen? Måste man göra en bouppteckning? Vad menas med minneslund? Askgravlund?

Vem betalar begravningen?

Beställare av begravning är även betalningsansvarig, först och främst med medel från dödsboet. Finns det inga tillgångar efter den döde är man berättigad att söka och erhålla ersättning upp till ca 23000 kr av Göteborgs kommun. Detta belopp justeras nedåt om det finns ev tillgångar i dödsboet och som inte når upp till detta belopp. Man ärver inga skulder från en avliden, dessa skrivs av när dödsboet saknar kapital. Begravningen betalas alltid först med den avlidnes tillgångar, viktigt när det handlar om ett brist-bo.

Läs mer  

Bouppteckning - måste man?

Bouppteckning måste göras då medel återstår efter att begravningskostnaderna täckts. Detta ska ske inom 4 månader från dödsfallet, finns möjlighet att ansöka om ytterligare tid. Finns kunskap kan anhöriga, eller vän göra den. Om det rör sig om en mer komplicerad bouppteckning med t ex särkullebarn, fastigheter, bolag eller annat - då rekommenderar vi att vår jurist hjälper er upprätta en bouppteckning. Är det ett brist-bo, dvs. tillgångar täcker inte begravningskostnader gör beställare en dödsboanmälan, även detta inom 4månader från dödsfallet.

Läs mer  

Vad menas med Minneslund? Askgravlund?

Väljer du att gravsätta i minneslund, är detta något som sköts av kyrkogårdspersonalen och då utan närvaro av anhöriga. Väljer du askgravlund är det en anonym gravsättning på anvisad del på kyrkogården, utan minnessten. Gravsättning sker med kostnadsfri pappurna och anhöriga får närvara om så önskas. Namnplakett kan monteras på en anvisad plats utav kyrkogårdsförvaltningen till en kostnad om 3000 kr och sitter uppe i 25 år.

Läs mer