Svepskjorta


Beställs om den avldine inte redan är klädd. Det är vanligt att personalen vid sjukhem, hopsice och äldreboenden klär den döde innan denne hämtas.


kr200