Representant vid begravning


Vi är på plats ca 90 minuter innan begravningen börjar, dekorerar kapell/kyrka/plats, genomgång med officiant/musiker och vaktmästare. Tar emot gäster, ser till att de får programkort om dessa är beställda,. Under akten sköter vi eventuell musik, står till förfogande om någon behöver hjälp, visar fram de samlade vid avsked. Efter akten bär vi ut blommor till anvisad plats eller grav på kyrkogården. Ska dessa till annan kyrkogård/plats tillkommer en kostnad, beställ separat om detta ska göras. Vi räknar på en tidsåtgång om ca 3.5 timmar exklusive restid.


kr1800