Bisättningstransport


Hämtning av kista på lager, transport till bårhus, från bårhus till bisättningslokal eller direkt till krematorium.


kr3450