Transportkista Omhändertagande av avliden Transport inom Storgöteborg Urna Bark, valfri färg Urndekoration 20 tryckta programkort Dokumentation Nödvändiga beställningar och bokningar Bokning av gravsättning Representant vid begravning Fotografering av blommor och akt Framtagande av musik Representant vid gravsättning


kr24500