Fredahl Rydéns

Vår leverantör av kistor och urnor. Svenskproducerat och miljöcertifierat.

Hemsida
Fredahl/Rydéns

- Med miljön i fokus -

Många av oss är överens om att vi behöver värna vår tid här på jorden och när vi vandrar genom livet också behöver tänka på vilka avtryck vi lämnar. För det kommer en tid då den jord vi lever av ska lämnas över till våra barn. Det ska vi göra med stolthet och med ögon för nästa generations bästa.

Fredahl Rydéns verksamhet är miljöcertifierad enligt ISO 14001 och våra
två industrier går helt på förnyelsebar el. Vi använder svenska eller skandinaviska leverantörer i största möjliga utsträckning, vi erbjuder FSC-märkta produkter,
vi har lokal produktion och vi är självförsörjande på värme genom att vi
tar hand om restprodukter i vår egen anläggning.

Dessutom klimatkompenserar vi vårt CO2-utsläpp genom att plantera träd. Detta gör vi för klimatet, för växt- och djurlivet, för vattenmiljön och inte minst för kommande generationer. För vi ärver inte jorden av våra förfäder – vi lånar den av våra barn.