29 Dec
29Dec

Förr så var det nästan skamligt att be om kostnaden för den begravning man hade bokat, tack och lov har det har blivit bättre, långt bättre. Men än idag, trots hemsidor och enkelheten att visa så finns det begravningsbyråer som fortfarande inte visar sina priser på deras hemsidor, varför de inte gör detta kan man kanske räkna ut.
Så sent som 2007 hade i stort sett inga begravningsbyråer sina priser synliga, vi valde att öppet visa priserna vilket idag är i stort sett standard.

Så hur fungerar det?
Ska jag betala när jag gjort bokningen?Nej, det ska du inte. Det kan tillkomma kostnader, eller avdrag på prisuppgiften kanske kommer göras. Den begravning du kan betala med en gång - om du önskar, är om du bokat begravning utan akt, en så kallad direktkremation. Där tillkommer i regel ingenting efter bokningen. Ibland kan det vara skönt att göra det med en gång just när det gäller direktkremation.

Är jag som beställare även betalningsansvarig? Ja. Även om betalningen går genom dödsboet, är du som beställare skyldig att betala. Fakturan kommer oftast ca 10-14 dagar efter begravningen. Önskar du att du får den tidigare, säg bara till. Det kan ha med bouppteckning att göra t ex.

Söker begravningsbyrån medel hos kommunen? Nej, det får vi inte göra. När du besökt eller bokat begravningen och fått prisuppgift ska du snarast kontakta dödsboenheten i din kommun, de behöver, utöver din ansökan, en kopia på prisuppgiften och även ett kontoutdrag från dagen då personen avled. Det är av stor vikt att du gör detta snarast då de oftast har ganska lång behandlingstid.

Oftast täcker den avlidnes tillgångar begravningskostnaderna. Men om det saknas medel har du rätt att söka ersättning hos den kommun den avlidne var skriven i (dock inte alltid samma kommun den avlidne ska begravas i). Det varierar en del mellan kommuner, oftast rör det sig om runt 20000kr. Här i Göteborg har du rätt att söka upp till ca 23500kr. Detta gäller om den avlidne inte hade några värderingsbara ägodelar, dvs. inga kontanta medel på sitt konto, inget registrerat fordon, ägande av fastighet, innehav av värdepapper och fonder mm.

Om den avlidne t ex har en del kontanta medel på konto, men som inte täcker begravningen så jämkas summan. Dvs, finns det 5000kr, kan du söka 18500kr. Begravningen i sig kanske kostar mer, men då är du som beställare ansvarig för överskjutande summa. Om dödsboet har t ex en bil registerad så måste denna värderas och värderingen jämkas sedan med kommmunens summa.

Lander begravningsbyrå har utformat fyra exempel på de vanligast förekommande begravningarna, ingen av dessa är gjorda med tanke på kommunens ersättningsnivå utan på vad som är rimligt. Annars hade vi kunnat lägga oss på 23500kr. Nu finns det utrymme till annat om ni önskar om det saknas medel helt och hållet. Kanske en minnesstund för ca 20st? Eller en annons i tidningen? Kanske gravstenen behöver göras iordning? Då ryms sådana saker inom det angivna beloppet här i Göteborg.

Hur kan vi då lägga oss på den nivå kostnadsmässigt? Jo, vi har inga dyra kontor, inga höga fasta kostnader, inga trycksaker och ingen dyr fordonspark. Vi är en nätbyrå med stor kunskap om Göteborg. 

Vi tar betalt för vår kunskap och erfarenhet. Men du som kund slipper betala just för dyra kontor, bilar, fasta kostnader och trycksaker. Vi sköter allt själva och har ingen kostnad för att anlita exerna transporter. En fördel med detta är att vi följer den avlidne hela vägen, det bland annat det som gör oss till en personlig begravningsbyrå. Den du möter på byrån ansvarar för kistläggning, transport och är även representant vid begravning och ev gravsättning. 

Vi råder alltid att först söka runt på nätet för att se tjänster och kostnader innan du bestämmer dig för vilken begravningsbyrå som passar dina kriterier. Självklart ska det kännas bra och tryggt till rimliga kostnader.

Vi har kikat lite på vanligt förekommande byråer och priserna varierar minst sagt kraftigt - det kan skilja så mycket som 16000kr för en likadan begravning, kika som sagt gärna själv.

Kommentarer
* E-mailadressen publiceras inte på hemsidan.