29 Dec
29Dec

Förr så var det nästan skamligt att be om kostnaden för den begravning man hade bokat, tack och lov har det har blivit bättre, långt bättre.

Så hur fungerar det?
Ska jag betala omgående när jag gjort bokningen? Nej, det behöver du inte göra. Löpande kostnader kan tillkomma under uppdragets gång eller kanske avdrag på prisuppgiften kommer göras. Undantag är om priset är fast och du kanske önskar att betala med en gång beroende på situation. En begravning du alltid kan betala med en gång - om du önskar, är om du bokat begravning utan akt, en så kallad direktkremation. Där tillkommer i regel ingenting efter bokningen.

Är jag som beställare även betalningsansvarig? Ja. Även om betalningen går genom dödsboet, är du som beställare skyldig att betala. Fakturan kommer oftast ca 10-14 dagar efter begravningen. Önskar du att du får den tidigare, säg bara till. Det kan t e x ha med bouppteckning att göra.

Söker begravningsbyrån medel hos kommunen? Nej, det får vi inte. När du har bokat begravningen och fått prisuppgift ska du snarast kontakta dödsboenheten i din kommun, de behöver, utöver din ansökan, en kopia på prisuppgiften och även ett kontoutdrag från dagen då personen avled. Det är av stor vikt att du gör detta snarast då de ofta har ganska lång behandlingstid.

Om det saknas medel har du rätt att söka ersättning hos den kommun den avlidne var skriven i (dock inte alltid samma kommun den avlidne ska begravas i). Det varierar en del mellan kommuner, oftast rör det sig om runt 20000kr. Här i Göteborg har du rätt att söka upp till ca 23500kr. Detta gäller om den avlidne inte hade några värderingsbara ägodelar, dvs. inget registrerat fordon, ägande av fastighet, innehav av värdepapper och fonder, livförsäkring mm.

Om den avlidne har medel på sitt konto, men som inte täcker begravningen så jämkas kommunens erästtning. Exempel, finns det 5000kr, kan du söka 18500kr. Begravningen i sig kanske kostar mer, då är du som beställare ansvarig för överskjutande summa. Om dödsboet har t ex en bil registerad så måste denna värderas och värderingen jämkas sedan med kommmunens summa.

Lander Begravningsbyrå har utformat 4 begravningsförslag som alla går att redigera. Dessa ligger under kommunens ersättningsnivå.

Hur kan vi då lägga oss på den nivå kostnadsmässigt?

Inga dyra kontor
Inga höga fasta kostnader
Minimalt marknadsföringsmaterial trycksaker
Ingen dyr fordonspark 

Vi tar betalt för vår kunskap och erfarenhet. Men du som kund slipper betala just för dyra kontor, bilar, fasta kostnader och trycksaker.

Vi råder alltid att först söka runt på nätet för att se tjänster och kostnader innan du bestämmer dig för vilken begravningsbyrå som passar dina kriterier. Självklart ska det kännas bra och tryggt till rimliga kostnader.

Kommentarer
* E-mailadressen publiceras inte på hemsidan.