16 Oct
16Oct
När vi arrangerar en begravning, ser vi till helheten och givetvis ekonomin. Historiskt sett är dödsannonsen given i ett begravningsuppdrag. Men tiden ändrar sig och idag är inte inte alls lika säkert längre. Nya aktörer har dykt upp på marknaden och då talar vi om det digitala tjänsterna och sociala medier i stort. En del väljer att endast lägga information om begravningen på den dödes facebook-sida eller informera via sina egna facebook-sidor. En del kanske väljer att maila ut det, eller messa ut det. Finns givetvis andra plattformar för det som t ex Instagram, Twitter m fl men Facebook känns som den naturliga plattformen för att sprida en nyhet om någons frånfälle. Visst har tidningar hängt med, tack och lov - de erbjuder idag en mängd mer bilder för dödsannonen, t o m i färf om så önskas. Det var annat förr, först år 1977 så fanns det en annan bild en ett kors i GP.

Vi tycker dock att pappersannonsen förlorar stort mot en digital dödsannons, vi förklarar mer härunder.

Vi brukar säga, rätt pengar på rätt saker. År 2020 känns det inte särskilt relevant med att sätta in en dödsannons i en fysisk tidning. Alltfler blir varse om det, men många känner ändå ett slags tvång att sätta in, ibland för att övriga släkten förväntar sig det. Men det är väl inte övriga släkten som betalar?

Dödsannonser i Göteborg kostar ca 5000kr, en likadan på nätet, ca 1500kr. Ställ det mot att vårt arvode kostar 4000kr. Räkna med upp till 30% dyrare annons i t ex DN.

Det är inte bara kostnaden som är markant, utan även vad annonsen gör för nytta. I tidningen finns den endast en dag, och hur många köper papperstidningar idag och ser den? Dödsannonser i Göteborg minskar kraftigt och flyttar ut på nätet.


Den digitala annonsen som hamnar på bla familjesidan.se, minnesrummet.se och på vår sida är så mycket mer användningsbar, den är klickbar - vilket innebär att du kan få karta över var kapell/kyrka finns, du kan beställa minnesgåva eller blommor direkt, du kan tända ett digitalt ljus för den som gått bort och även skriva ett minnesord/hälsning, dela bilder mm. Den ligger dessutom ute såpass länge att ingen egentligen ska kunna missa att någon gått bort. 

Skulle något ändras i informationen i dödsannonsen efter den har blivit publicerad digitalt så är det enkelt att åtgärda, te x om man vill ändra tid eller t o m plats.

Väljer du ändå att sätta in en dödsannons i ett fysiskt media, men inte vill att det kosta för mycket, tänk då på följande saker som kan hålla nere kostnaden på dödsannonsen.

- En del väljer att börja med Min älskade make, vår pappa, min svärson, vår farfar, min bror. Detta kan man avstå då de flesta ändå vet släktförhållanden och behöver alltså inte upprepas.

- Alla namn kanske inte måste stå med, finns det t ex många barnbarn och t o m barnbarnsbarn kan de nämnas just så, barnbarn och barnbarnsbarn. I regel tar man inte med syskon och andra släktförhållanden. Men det är såklart upp till beställaren, ibland kan t ex ett syskon eller en god vän vara den som stått den döde närmast.

De flesta lägger med Övrig släkt och vänner, så är ingen glömd. Vi tipsar dock om att ta bort Övrig, för vem vill vara det?
Släkt och vänner helt kort.

- Dikt eller vers. Inte alltid nödvändigt, kan räcka med en kort sentens som t ex Älskad - Saknad. Finns det önskan om en dikt som är lång kan man med fördel lägga med den i de tryckta programkorten om sådan beställs.

Som privatperson kan du inte sätta in en dödsannons, detta måste gå via en begravningsbyrå. Du betalar samma pris, det handlar tyvärr om att folk av någon anledning satt in dödsannonser som inte stämmer, dvs. att personen inte avlidit. Begravningsbyrån står som garant för detta.

Lander Begravningsbyrå jobbar ständigt på att förbättra och förenkla för beställare, och att hålla allt inom rimliga kostnader.

Kommentarer
* E-mailadressen publiceras inte på hemsidan.