06 Sep
06Sep

Det började redan för ca 6-7 år sedan och sedan dess ökat stadigt för att nu under Covid-19 perioden dramatiskt ökat.

Vad som är fint med akt med urna är att alla som är närvarande kan ha möjlighet att följa med ända till gravsättningen av den döde, precis som vid en jordbegravning. Det kan även vara skönt för beställare att slippa en kommande gravsättning ett par veckor efter begravningsakten.

Begravningsakt med urna går att genomföra både i kyrka och i kapell.

Väljer du en akt med urna är det brukligt att beställa en så kallad transportkista för transporten till krematoriet. När en kremation har skett kan man vänta upp till 12 månader för att gravsätta, därför som det har ökat så markant nu under Corona-tiderna, många hoppas på att läget blir bättre så att alla kan få ta ett avsked. Vi alla hoppas såklart på detta, oerhört viktigt att just få ta ett avsked.

Kommentarer
* E-mailadressen publiceras inte på hemsidan.