Transport

Utöver sedvanliga transporter vid ett dödsfall i Göteborg, erbjuder vi även transporter inom hela Sverige och utanför Sverige. Kontakta oss för kostnadsförslag. Vi kan också hämta avliden i  bostad eller på sjukhem om det är ert önskemål att vi ska utföra detta.